CTO HOUSEMAP đồng hành và tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo “Quản trị dự án khởi nghiệp” do Khu công nghệ phần mềm ĐHQG HCM – ITP tổ chức

Vào ngày 07/01/2020 vừa qua, CTO của HOUSEMAP Ông Lê Hoàng Nhật đã có buổi đồng hành và tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo “Quản trị dự án khởi nghiệp”, do Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – ITP tổ chức. Hoạt động này nằm […]