Về House Map

Câu chuyện về House Map, chúng tôi là ai, chúng tôi đang tìm kiếm điều gì và những gì đang chờ đợi ở phía trước.

Câu chuyện về House Map

Bất động sản là một thị trường rộng lớn. Các nhu cầu tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin ngành luôn được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, thị trường hiện tại vẫn chưa đáp ứng được lượng thông tin khổng lồ này và người quan tâm Bất động sản khó tiếp cận thông tin chính xác, rõ ràng.

Vì thế, House Map kiến tạo một cộng đồng mở, nơi các cá nhân, tổ chức tham gia thị trường Bất động sản có thể giao lưu và chia sẻ cởi mở những thông tin, sản phẩm, nhu cầu. Từ đó có thể tạo ra lợi ích cho tất cả các bên.

Đội ngũ sáng lập

Ông. Phạm Lâm
CEO
Chỉ cần mỗi ngày có những nhà môi giới tin vào công việc họ đang làm, tôi tin giấc mơ của mình đã thành hình.
Ông. Võ Kế Hiệp
Phó TGĐ Phát Triển Sản Phẩm
Giới thiệu ra thị trường một sản phẩm công nghệ chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là mỗi sản phẩm mình làm ra đều phải thiết thực và ứng dụng sâu vào đời sống.
Ông. Lê Thanh Trang
Phó TGĐ Công Nghệ
Công nghệ sẽ phá vỡ những hạn chế về địa lý, nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách giữa môi giới và người mua nhà, đồng thời chuyên nghiệp hóa cộng đồng môi giới.
Bà. Trần Ngọc Tú Quyên
Giám đốc Marketing
Yếu tố quan trọng của cộng đồng đó là tính kết nối. Chúng tôi quan trọng tạo ra nhiều trải nghiệm và kết nối hơn cho cộng đồng môi giới Bất động sản Việt Nam.